O nás

 • Jsme jedna z mála profesionálních společností, která se úzce specializuje na výstavbu oplocení na klíč a činnosti s výstavbou oplocení související.

 • Naše projekty a realizace zajišťují specialisté s letitou praxí v oboru.
 • Námi dodávané projekty, materiály a montážní práce jsou vždy v nadprůměrné kvalitě, o čemž mimo jiné svědčí i fakt, že jsme dosud nezaznamenali žádné závažné reklamace na odvedené práce.

 • Dodávky plotových prvků zajišťujeme pouze od prověřených subdodavatelů.

 • Realizace zakázek provádíme v co možná nejkratším termínu.

 • V oblasti výstavby oplocení poskytujeme komplexní a rychlé služby.

   

Dokladem o spokojenosti zákazníků s námi realizovanými projekty je jejich časté doporučení naší společnosti dalším zájemcům o oplocení.

Naším cílem je spokojený zákazník..

 

O tom, že to s kvalitou projektů, dodávek a montáží myslíme skutečně vážně se můžete přesvědčit v námi vydaném dokumentu

  „ Všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž oplocení „ ( dále jen VSTP ) zde ke shlédnutí 

ve kterém jsou stanoveny vybrané základní technické kvalitativní parametry díla, dle nichž může zákazník velmi jednoduše a přitom kvalifikovaně kontrolovat kvalitu námi odvedených prací.

 

!!! VAROVÁNÍ ZÁKAZNÍKA !!!

Možná zjistíte, že někteří naši " konkurenti " nabízí někdy až překvapivě nízké ceny dodávek i montážních prací. Pozor - toho však často docilují tím, že již dopředu vědomě počítají s nízkou kvalitou dodávek, montážních prací a s nedodržením zadání technického provedení či jiných smluvních ujednání.

My garantujeme, že naše projekty, dodávky a montážní práce jsou vždy v nadprůměrné kvalitě a precizně provedené. Smluvní ujednání jsou pro nás neporušitelná.

Rozhodně se kvůli snížení ceny díla nehodláme uchylovat k nekalým praktikám klamání zákazníka vědomým snižováním kvality dodávek i montáží s cílem cenově vítězit nad konkurencí.

S nadsázkou lze říci, že někdo nabízí kvalitu " Trabanta " za cenu jen o málo nižší než my chceme za kvalitu " Mercedesu ".

Máme dosti špatných zkušeností s firmami, které se výstavbou oplocení zabývají pouze okrajově a k realizaci využívají nekvalifikované pracovníky.

Ti pak pracují většinou  bez výrobní dokumentace a speciální plotové prvky a technologické postupy jsou pro ně velkou neznámou !!.

Již nemálo realizací od takovýchto „ rádoby profesionálů „ jsme opravovali. V některých případech jsme dokonce oplocení komplet demontovali a nově stavěli. Až poté zákazník zjistil, že za oplocení včetně oprav zaplatil mnohem více, než by byla námi nabídnutá cena. Je třeba si uvědomit, že náklady na opravy jsou povětšinou nemalé. Je při nich nutná demontáž vadných úseků, jejich opětovná nová montáž, nahrazení poničených nevhodně instalovaných plotových prvků novými apod.. Reklamace u původního zhotovitele jsou pak většinou nedobytné.

Z těchto důvodů považujeme za vhodné varovat zákazníky před některými nejčastěji se vyskytujícími závadami, nekalými praktikami a někdy i podvody, s nimiž jsme se během své praxe setkali.

 

Nejčastěji se vyskytující závady v dodávkách plotových prvků, ostatních materiálů, v technologických postupech a montážních pracích

 • nenechte se zmást levnými dodavateli, kteří deklarují ve své nabídce špičkové materiály, ale ve skutečnosti Vám dodají prvky druhé a třetí třídy, což však zákazník – laik nepozná
 • plotové sloupky a vzpěry – deklarovaná povrchová úprava poplastováním PVC – skutečná povrchová úprava práškovou barvou

 • pletivo s povrchovou úpravou pozink. + PVC – skutečná úprava PVC na černý drát ( bez pozinkování )

 • pletivo s oky 50/50 – skutečný rozměr 60/60 i více

 • svařované sítě a plotové panely – dodán typ s většími oky či menšími průměry drátů oproti deklarovaným

 • pevnostní třída betonu na základové patky sloupků neodpovídá deklarované třídě ( většinou C 16/20, B20 )

 • nedodržení původního zadání technického provedení oplocení

 • vzdálenost sloupků místo 2500 mm zvětšena na 3000 mm

 • vzdálenost vzpěr místo 25 m zvětšena na 30 m

 • počet napínacích drátů z 5 ks snížen na 3 ks

 • nepoužití předepsaných plotových prvků a doplňků ( např. napínací ráčny místo upevnění do objímek přivrtány ke sloupkům, vzpěry upevněny ke sloupkům nevyhovujícími držáky apod. )

 • osové i výškové odchylky sloupků od roviny plotu až 200 mm !!

 • ošizené betonové základové patky – u sloupků založeny do hloubky i pouhých 200 mm, u vzpěr dokonce pouze 100 mm !!

 • nedodržení předepsaných technologických postupů

 • nedbalé a nevzhledné provedení oplocení

Tímto samozřejmě nechceme očerňovat jiné, kvalitní a profesionální „ plotaře „. Pouze jsme považovali za vhodné zákazníky na tyto na trhu bohužel také se vyskytující špatné, a nebojíme se říct "podvodné plotaře " upozornit..