Dokumenty

file-doc-512 Poptávkový dotazník.doc

PDF-Icon  SOD smlouva o dílo -vzor.pdf

 

PDF-Icon  VND všeobecné názvy a definice použitých pojmů a zkratky.pdf

PDF-Icon  VPS všeobecné požadavky na součinnost objednatele.pdf

PDF-Icon  VCP všeobecné cenové a platební podmínky zhotovitele.pdf

PDF-Icon  VZP všeobecné záruční podmínky a reklamační řád.pdf

PDF-Icon  VTH všeobecné třídění hornin.pdf

PDF-Icon  VSTP všeobecné standardní technické podmínky pro dodávky a montáž dle zvyklostí zhotovitele.pdf

 

PDF-Icon  VPIS - protokol o převzetí " vytyčení podzemních inženýrských sítí ".pdf

PDF-Icon  PP - protokol o předání a převzetí díla ( předávací protokol ).pdf